Fragility by Choice?

Bijeenkomst - 

“Overheden in fragiele staten lijken uit onwil of onkunde fragiliteit in stand te houden. Het maatschappelijk middenveld is onvoldoende uitgerust om dit structureel te doorbreken.” Dit zeggen onderzoekers Pyt Douma en Georg Frerks in de recente studie Fragility by Choice? Een onderzoek naar de rol van maatschappelijke organisaties in fragiele staten.

Wat kunnen Nederlandse actoren doen in reactie hierop?

CARE Nederland, HealthNet TPO, Save the Children en ZOA zijn Nederlandse organisaties die werken aan vrede en veiligheid in verschillende fragiele staten in Afrika. Ze bundelen hun krachten in het Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR). Om hun taken beter uit te kunnen voeren is er onderzoek gedaan naar de rol van lokale maatschappelijke organisaties in fragiele staten: welke strategieën en activiteiten van maatschappelijke organisaties dragen bij aan stabiliteit en uiteindelijke vrede en veiligheid?

De sprekers

Op 5 november gaan prof. Georg Frerks, kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) en Roland Wormgoor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  in debat o.l.v. Marije Balt, deskundige op het gebied van postconflictlanden in Afrika. Wat betekent dit voor het Nederlandse beleid met als speerpunt de focus op fragiele staten? Hoe gaan de Nederlandse organisaties werkzaam in fragiele staten hier mee om?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR) en het Humanity House.