Verslag

Terugblik Nederlandse Humanitaire Top

Bekijk hier de Visuele Notulen, de online verslaglegging over de Nederlandse Humanitaire Top in een mix van tekst, beeld en illustraties.

Download hieronder de verslagen van de themadiscussies die plaatsvonden tijdens de Nederlandse Humanitaire Top:
Local versus International capacity
Roles of the UN
Urban Refugees
How to avoid lost generations

Op 12 februari 2015 organiseerden tien Nederlandse noodhulporganisaties de Nederlandse Humanitaire Top, een evenement waarbij experts, hulpverleners en wetenschappers noodhulp grondig onder de loep namen. Interessant, maar wat levert zo’n dag debatteren eigenlijk op? Lees het interview met Ton Huijzer, voorzitter van de Humanitaire Top-stuurgroep.

De Humanitaire Top is achter rug. Hoe kijk je erop terug?

“Heel positief. Er was veel belangstelling en het was ontzettend druk. Niet alleen met mensen uit de humanitaire sector, ook veel jongeren waren aanwezig. Dat is verheugend en geeft moed voor de toekomst.”

Op het programma van de top stonden 35 sprekers. Wat is het belangrijkste resultaat na een dag vol speeches en debatten?
“Dat we samen nadenken over hoe we de problemen in de noodhulp kunnen aanpakken, zie ik als een grote winst. In het dagelijks leven rennen we vaak van project naar project. Nu neem je dus de tijd om met een grote groep na te denken over je werk. Je vindt misschien geen definitieve oplossingen, maar denkt wel met tien noodhulporganisaties een dag lang samen na over de inhoud, problemen en oplossingen van je werk. Bovendien hebben we aan het einde van de dag een gezamenlijke verklaring getekend. Hierin doen we negen aanbevelingen voor effectieve noodhulp. Die aanbevelingen zijn voor onszelf en voor de Nederlandse delegatie die in 2016 naar de World Humanitarian Summit in Istanbul gaat.”

Tijdens de top werd de samenwerking tussen de humanitaire hulporganisaties benadrukt en geprezen. Terecht?
“Die samenwerking tussen noodhulporganisaties bestaat natuurlijk al langer. Kijk maar naar de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), die bestaat al jaren. Of naar het nieuwe consortium van twaalf ngo’s die de komende drie jaar gezamenlijk geld krijgen uit het nieuwe Relief-Fund van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat wel uniek is, is dat die initiatieven over fondsenwerving en projecten gaan, terwijl deze top juist over samen inhoudelijk nadenken gaat. Dat is dus nieuw.”

“Liever cash of een voucher dan gratis voedselpakketten”, zei Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in haar speech tijdens de Humanitaire Top. Zie je daar wat in?
“Het geven van cash heeft zeker de voorkeur, want mensen hebben zo de vrijheid om zelf te bepalen wat ze ervan kopen. En organisaties voorkomen zo dat ze spullen uitdelen waar mensen geen behoefte aan hebben. Het uitdelen van ‘cash’ in plaats van voedsel is niet nieuw, maar het wordt wel steeds makkelijker. Je geeft namelijk geen contact geld, maar maakt het bedrag over naar een bankrekening of telefoon. Dat was voorheen lastig, maar nu zijn dit soort systemen vaker aanwezig in crisesgebieden. Wel heb je ook een markt nodig waar je voedsel kunt kopen. Anders zal je toch gewoon voedselpakketten moeten uitdelen.”

Ook sprak de minister vol lof over het bedrijfsleven. Hulporganisaties zouden meer met de private sector moeten samenwerken. Heeft ze gelijk?
“De samenwerking tussen de noodhulpsector en het bedrijfsleven krijgt langzaam aan meer gestalte. Ook tijdens de top werd erover gesproken op de innovatiemarkt. Zo werkt IKEA aan noodwoningen en slaan het Wereldvoedselprogramma (WFP) en TNT de handen ineen. Maar voorlopig blijven dit voorbeelden. De samenwerking tussen noodhulporganisaties en het bedrijfsleven is nog niet heel omvangrijk. Het is nu de kunst om elkaar op een veel grotere schaal te vinden.”

Gezien de top achter de rug is, rest de vraag: hoe nu verder?
“Er komt zeker een vervolg aan de top. Niet per se in de vorm van een nieuwe top, maar we willen deze samenwerking wel vasthouden en hier op voortborduren. Concrete plannen zijn er nog niet, maar wel ideeën. Zo kan ik me voorstellen dat we over een half jaar bijeen komen en kijken hoe we er dan voorstaan met betrekking tot de voornemens van de gezamenlijke verklaring. Daarnaast kijken we hoe we het debat over noodhulp kunnen voortzetten. Zowel binnen de humanitaire sector als met een breed publiek, zoals we nu in de aanloop naar de top op OneWorld Crisis hebben gedaan. Ik hoop van harte dat het hier niet stopt.”

Bron: OneWorld Crisis Auteur: OneWorld Redactie.

Nederlandse Humanitaire Top

Evenement - 

Hoe kunnen Nederlandse hulporganisaties bijdragen aan betere noodhulp bij grootschalige crises? Tien Nederlandse hulporganisaties willen concrete antwoorden op deze vraag en organiseren daarom de Nederlandse Humanitaire Top. Dit initiatief loopt vooruit op de World Humanitarian Summit die de Verenigde Naties organiseert in 2016 in Istanbul.

Een groot aantal sprekers, verschillende debatten, side events, vijf thema-werkgroepen en keynote speeches vormen de dag. Met onder meer Lilianne Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), John Holmes, Naema Tahir, Maite Vermeulen, Boris van der Ham, Lahpai Seng Raw en vele anderen.
Scroll naar onder voor het gedetailleerde dagprogramma of bekijk hier het Programmaboekje

In aanloop naar de Top vindt verdere discussie plaats op het crisisplatform van OneWorld, met ook achtergrondinformatie over de verschillende crises wereldwijd. Twitter mee met hashstag #NHT15


Programma Humanitaire Top
Het Paard van Troje
WelkomTineke Ceelen

10:00-10:30 uur

Welkom
Hoe is de Humanitaire Top tot stand gekomen? En wat moet de Top brengen volgens Tineke Ceelen en volgens het publiek?

Column 1: Menslievendheid. Uitgesproken door Naema Tahir (auteur, columniste en docent).

Na de eerste column is er een kort interview met Tineke Ceelen (directeur Stichting Vluchteling). Na deze gezamenlijke aftrap vinden er programma’s in het Paard van Troje én in het Humanity House plaats.

Moderator is Ruben Maes

3/20/15 10:00
Themadiscussie: lokale vs. internationale capaciteitLahpai Seng Raw, Tammam Aloudat en Evert van Bodegom

10:35-11:45 uur

Lokale versus internationale capaciteit
Humanitaire hulpverlening heeft te maken met een gebrek aan capaciteit. Ligt de oplossing hiervan in het versterken van lokale organisaties? Of moet men juist de internationale capaciteit versterken?

Column 2: Onpartijdigheid. Uitgesproken door Minka Nijhuis (freelance journalist en auteur).

Een discussie over de toegang tot mensen in nood en vraagstukken over lokale en internationale capaciteit. Sprekers zijn de Birmese Lahpai Seng Raw (oprichter Metta Development Foundation), Evert van Bodegom (ICCO & Kerk in Actie) en Tammam Aloudat (medisch specialist Artsen zonder Grenzen Genève).

Moderator is Ruben Maes

3/20/15 10:35
Keynotespeech veranderingen in humanitaire hulpMinister Lilianne Ploumen

12:00-13:00 uur

Keynotespeech van Minister Lilianne Ploumen
De humanitaire noden zijn groot en de middelen houden geen gelijke pas. Hoe kunnen we de efficiency in de hulp daarom vergroten? En op welke wijze kunnen we mensen in nood nog beter bereiken?  

Column 3: Neutraliteit. Uitgesproken door Bright O. Richard (oprichter New Dutch Connections).

Lilianne Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zal in haar speech ingaan op de veranderingen die nodig zijn in het systeem van humanitaire hulp. Zij zal haar beleid uiteenzetten om die veranderingen te bereiken en de NGO’s uitdagen mee te denken. Ook zal zij ingaan op de belangrijkste onderwerpen die de NGOs op de Top naar voren brengen.

Moderator is Ruben Maes

3/20/15 12:00
LunchbuffetDiverse locaties in het pand

13:00-14:00 uur

Lunchbuffetten staan klaar in zowel het Paard van Troje en het Humanity House.


In het Paard van Troje wordt lunch geserveerd in de Foyer. In het Humanity House in de Foyer (naast de Genève zaal in de kelder), in het Museum Café en in de tentoonstellingsruimte (beide op de begane grond)

3/20/15 13:00
Themadiscussie: van noodhulp naar ontwikkelingJan Pronk, Mark van Ommeren en Thea Hilhorst

14:00 – 15:00 uur

Van noodhulp naar ontwikkeling
Het versterken van lokale weerbaarheid wordt gezien als één van de oplossingen om continuïteit van noodhulp naar ontwikkeling te garanderen. Is dit in de werkelijkheid ook zo, of is het eigenlijk een herformulering van huidige noodhulp- en ontwikkelingsinterventies?

Mark van Ommeren (specialist geestelijke gezondheidzorg na een trauma, Wereld Gezondheidsorganisatie WHO) en Jan Pronk (oud-minister, werkzaam geweest in verschillende VN-functies) spreken over het continueren van hulp bij de overgang van een noodsituatie naar ontwikkeling.

Moderator is Thea Hilhorst (bijzonder hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw, Wageningen Universiteit)

3/20/15 14:00
Themadiscussie: de rollen van de VNSir John Holmes, Arjan Hehenkamp en Farah Karimi

15:15 – 16:30 uur

De verschillende rollen van de Verenigde Naties
De VN heeft verschillende rollen bij zowel de coördinatie als uitvoering van humanitaire hulp. Van vredeshandhaver tot bemiddelaar of donor. Vormt dit een struikelblok voor adequate hulpverlening? En hoe kunnen NGO’s een alternatief vormen?

Column 4: Onafhankelijkheid. Uitgesproken door Maite Vermeulen (correspondent / journalist).

Een discussie over de toekomstige rollen van de Verenigde Naties. Sprekers zijn Arjan Hehenkamp (directeur Artsen zonder Grenzen), Sir John Holmes (voormalig onder secretaris-generaal bij de VN) en Farah Karimi (directeur Oxfam Novib)

Moderator is Ruben Maes

3/20/15 15:15
Slotdebat en slotverklaringBertrand Taithe, Maite Vermeulen, Farah Karimi, Pim Kraan, Rob Smith

17:00- 18:15 uur

Let op! Je kunt voor dit slotdebat ook losse entreekaartjes kopen!
Tijdens de slotbijeenkomst wordt een verslag uitgebracht van de dag en staat verder de slotverklaring centraal. In gesprek met Professor Bertrand Taithe, journalist Maite Vermeulen en de directeuren van Save the Children en Oxfam Novib wordt de slotverklaring van commentaar voorzien.

Column 5: Universaliteit. Uitgesproken door Boris van der Ham (ondernemer, schrijver).

De slotverklaring wordt in 10 kernachtige punten uitgesproken en overhandigd aan Rob Smith (World Humanitarian Summit).

Daarna is het tijd voor een informele en feestelijke borrel

3/20/15 17:00
GENÈVE ZAAL
Themadiscussie: vluchtelingen in stedelijke gebiedenBram Jansen, Tineke Ceelen, Arco van Wessel en Perry Heijne

10:45 – 11:45 uur

Vluchtelingen in stedelijke gebieden
De helft van alle vluchtelingen en ontheemden wereldwijd woont niet in een vluchtelingenkamp, maar verblijft in stedelijke gebieden. Hoe kunnen NGO’s hun activiteiten beter afstemmen om deze groep vluchtelingen te bereiken?

Bram Jansen (Universitair docent aan de Universiteit van Wageningen) zal ingaan op de situatie in het Midden-Oosten en zal aanbevelingen doen aan de directeuren Tineke Ceelen (Stichting Vluchteling), Perry Heijne (CARE Nederland) en Arco van Wessel (directeur programma’s Zoa) over hoe de rol van NGO’s zou moeten veranderen. De drie directeuren en het publiek mogen hierop reageren.
Moderator is Peter Heintze.

Vanaf 14:00 uur vertonen NGO’s in de tentoonstellingsruimte doorlopend in een loop filmmateriaal over vluchtelingen in stedelijke gebieden.

Side event: gender tijdens noodhulpFlorika Fink-Hooijer, Lara Quarterman, Jelte van Wieren en Jasveen Ahluwali

14:00 – 15:00 uur

Gender tijdens noodhulp: Van woorden naar daden
Hoe kan gender beter geïntegreerd worden in humanitaire respons? Welke best practices kunnen overgenomen worden door anderen? En hoe kan Gender hoog op de agenda van de World Humanitarian Summit gezet worden door de aanwezige sprekers?

De noodzaak van genderspecifieke hulp wordt inmiddels breed erkend door humanitaire actoren, maar helaas ontbreekt nog heel vaak de aandacht voor gender in de analyse en implementatie van humanitaire hulpacties en zijn hier ook niet genoeg financiële middelen voor beschikbaar. Financieringsvoorwaarden met betrekking tot het opnemen van een genderperspectief zijn er nauwelijks.

Florika Fink-Hooijer (ECHO), Lara Quarterman (DFID), Jelte van Wieren (Buitenlandse Zaken) en Jasveen Ahluwali (CARE International) gaan met elkaar in gesprek. Welke actie moet worden genomen en welke uitdagingen zijn er?

Moderator is Kirsten van den Hul.

3/20/15 14:00
DEN HAAG ZAAL
Side-event: Raden van ToezichtEvert Greup, Cees Breederveld, Bart Romijn en Thea Hilhorst

15:15-16:45 uur

Toezichthouders
Elke hulporganisatie in de humanitaire sector heeft een Raad van Toezicht. Wat zijn nu precies de uitdagingen en de knel- en aandachtspunten in hun uitvoerende rol als toezichthouder?

Dit is een unieke gelegenheid waarbij toezichthouders op humanitaire hulp met elkaar in gesprek gaan over hun rol en de uitvoering daarvan. Met een inleiding van Evert Greup, Cees Breederveld (toezichthouder War Child) en Bart Romijn (organisatie Partos).

Onder leiding van Thea Hilhorst

3/20/15 15:15
NEW YORK ZAAL
InnovatiemarktDoorlopend en vrij toegankelijk

10:00 – 16:30 uur

Innovaties in de noodhulp
Welke innovaties en innovatieve projecten zetten hulporganisaties in om humanitaire hulp te verbeteren?  Laat je inspireren op de doorlopende Innovatiemarkt.

We leven in snel veranderende tijden. Technologische – en procesinnovaties en nieuwe vormen van samenwerking tussen NGO’s, overheid en private sector bieden talloze kansen aan de humanitaire sector om het leven van mensen te redden en te verbeteren. Dit wordt alleen te weinig zichtbaar gemaakt. Raak geïnspireerd door enkele voorbeelden van innovaties binnen de Nederlandse NGO’s.

3/20/15 10:00
Lezing: innovatie en de humanitaire sectorNyenrode Business Universiteit en Simon van Melick

10:45 – 11:45 uur

Het omarmen van falen en humanitaire innovaties
Volgens sommige is de humanitaire wereld bang voor het nemen van risico’s en verzet zich daardoor tegen veranderingen. Klopt dit beeld van de humanitaire sector? En zijn fouten daadwerkelijk zo levensbedreigend?

MBA studenten van de Nyenrode Business Universiteit hebben onderzoek gedaan naar humanitaire innovatie. Een vertegenwoordiger van het Rode Kruis praat je hierover bij. Simon van Melick  van Spark geeft een inspirerende lezing over het belang van fouten maken en hun Briljant Failures Initiative.

3/20/15 10:45
Innovatie lezingGraham Saunders & IKEA Foundation

Innovaties in de humanitaire sector: wat is er gaande? Wat zijn de bottlenecks? Wat moet er gebeuren om de innovatie te versnellen?

Deze en andere vragen komen aan bod in het debat tussen Graham Saunders (Head Shelter Department IFCR) en Annemieke Tsike-Sossah de Jong (IKEA Foundation, Special Assistant to the CEO)

3/20/15 15:15
MUSEUM CAFE
Netwerken en ontmoetingHele dag

10:00-19:30 uur

Het museum café is de hele dag beschikbaar voor koffie, thee, frisdrank, netwerken en ontmoeting.

3/20/15 10:00
TENTOONSTELLINGSRUIMTE
Film: vluchtelingen in stedelijke gebiedendoorlopend filmmateriaal

Doorlopend in een loop vanaf 14.00

Stedelijke vluchtelingen
Door middel van een korte filmimpressie laten de organisaties zien onder welke omstandigheden vluchtelingen  in steden leven, wat NGO’s doen om deze te bereiken en welke steun aan stedelijke vluchtelingen kan worden verleend.

3/20/15 14:00