Over ons

Jaarverslag 2013

In Den Haag, de stad van Vrede en Recht, bestaat een toenemende behoefte aan een plek voor ontmoeting, beleving, uitwisseling en inspiratie rondom humanitaire thema’s. De ruim 25.000 bezoekers, die we in 2013 hebben mogen verwelkomen, zijn voor ons het bewijs daarvan. Dit resultaat is mede dankzij de samenwerking met inmiddels 17 partnerorganisaties en de steun van onze drie founders bereikt. Zij zijn van onmisbare waarde voor het Humanity House. Een succesvol jaar als 2013 sterkt ons in onze ambitie om in de periode na 2018 uit te groeien tot een nationaal museum voor recht, vrede en humaniteit.

Grote slag op kwaliteit en professionaliteit
In 2013 hebben we de kwaliteit en professionaliteit van onze producten en dienstverlening verbeterd. We kiezen voor een nieuwe en grootschaliger aanpak van tijdelijke tentoonstellingen die landelijke publiciteit weten te genereren. Educatieve programma’s sluiten beter aan bij de behoefte van het onderwijs en de samenhang en kwaliteit in de programma’s die we samen met partners organiseren is verbeterd. We lanceerden een verbeterde website met online ticketverkoop en een uitbreiding van onze zalen om aan een toenemende vraag voor onze locatie te kunnen voldoen.

 • 25.018 bezoekers
 • een groei van ruim 40% (t.o.v. 2012)
 • € 152.499 aan inkomsten uit zaalhuur, horeca en tickets

Verbouwing

meer zichtbaarheid en ruimte

In 2013 heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden om de zichtbaarheid van het Humanity House vanaf de straatkant te verbeteren en ruimte te creëren voor tijdelijke tentoonstellingen. Het café dat gesitueerd was aan de achterzijde van het gebouw, is naar de voorzijde verplaatst (op de plek van de receptie), waardoor de entree naar het Humanity House laagdrempeliger en aantrekkelijker is. Het resultaat is dat aan de straatkant meer aandacht op onze activiteiten wordt gericht. Met deze verbouwing heeft enerzijds een inkrimping, maar ook een optimalisatie van de ervaringsreis plaatsgevonden. De verbinding tussen de parterre en de eerste verdieping, de routing en de context van de ervaringsreis zijn versterkt. Gedurende de verbouwingsperiode (ruim 3 weken) heeft het museum de deuren grotendeels moeten sluiten, wat geen invloed heeft gehad op het behalen van onze doelstelling.

Naar boven^
 • Verbouwing museum en café
 • Café aan de straat
 • Grotere ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen

Museum

grootschaliger tijdelijke tentoonstellingen

In 2013 hebben we de koers van tijdelijke tentoonstellingen gewijzigd van kleinschalige fototentoonstellingen die in de foyer naast de Genèvezaal plaatsvonden naar laagdrempelige tijdelijke tentoonstellingen voor een groter publiek. Hiervoor is met de verbouwing op de parterre een ruimte vrij gemaakt. In 2013 toonden we de fototentoonstelling One day I’m gonna make it van Karine Versluis en de eerste grootschaliger tentoonstelling Humanity City. De gerealiseerde landelijke publiciteit voor de Humanity City tentoonstelling heeft nog niet tot een noemenswaardige groei in bezoekersaantallen voor de tijdelijke tentoonstellingen geleid. In 2014 nemen we de lessen van Humanity City mee in de plannen voor de volgende tijdelijke tentoonstelling teneinde het publieksbereik te vergroten

Naar boven^
 • 8.028 museumbezoekers
 • een groei van ruim 40% (t.o.v. 2012)
 • Humanity City tentoonstelling

Educatie

groei in bereik leerlingen

Het leerlingenbereik van het educatieve aanbod heeft in 2013 een groei van ruim 50% doorgemaakt. Het Humanity House zet hiermee een stijgende lijn door, waaraan de samenwerkingen met ProDemos, Museum De Gevangenpoort en Movies that Matter bijdragen. Dat het educatieve aanbod aansluit bij de behoefte van het onderwijs bewijst het grote aantal scholen dat het Humanity House opnieuw bezoekt met nieuwe groepen (circa 30% van het aantal groepen). 2013 stond ook in het teken van het intensiveren van de samenwerking met de vaste partners UNICEF en Het Nederlandse Rode Kruis, het uitbreiden van het educatieve aanbod met lesprogramma’s rondom de tijdelijke tentoonstelling en het professionaliseren van de kwaliteit van het aanbod zowel op locatie als online.

Naar boven^
 • 5.964 leerlingen en studenten
 • een groei van ruim 50% (t.o.v. 2012)
 • 63% voortgezet onderwijs

Platform

groei activiteiten binnen een duidelijker profiel

De platformfunctie heeft in 2013 een groei van 30% in bezoekers weten te realiseren. Opmerkelijk is dat het aantal programma’s nog harder is gegroeid, van 65 in 2012 naar 95 in 2013, een toename van 46%. Meer activiteiten heeft dus niet tot een evenredige stijging van bezoekers geleid. Het Humanity House weet samen met de vaste en meer incidentele programmeringspartners steeds beter een inhoudelijk profiel neer te zetten. Het arbeidsintensieve karakter van het ontwikkelen van programma’s zorgt voor een spanningsveld in het beschikbaar hebben van voldoende capaciteit om bijvoorbeeld bezoekersonderzoeken uit te voeren en meer inzicht in de platformbezoekers te vergaren. Deze activiteiten staan op de agenda in 2014.

Naar boven^
 • 6.221 platformbezoekers
 • een groei van ruim 30% (t.o.v. 2012)
 • 95 programma’s

Marketing & Communicatie

museum in de lift!

Het Humanity House heeft zich in 2013 goed op de kaart gezet. Met de lancering van de tijdelijke tentoonstelling Humanity City overtroffen we onze PR-doelstellingen ruimschoots met uitgebreide landelijke media-aandacht in magazines, dagbladen en radio- en televisie. Het aantal bezoekers voor het museum laat een positieve groei zien van 40% ten opzichte van het jaar ervoor. De combiticket samenwerking met ProDemos en een aantal grote evenementen, zoals de MuseumNacht en het Museumweekend leveren een belangrijke bijdrage aan het toenemend aantal museumbezoekers. Een belangrijk hoogtepunt van 2013 is in dit verband  de lancering van een vernieuwde moderne website met online kaartverkoop.

Naar boven^
 • Landelijke media aandacht voor Humanity City
 • Combitickets met ProDemos
 • Lancering nieuwe website

Hospitality & zaalhuur

een verdubbeling van de inkomsten

Met de verbouwing in mei 2013 hebben we ook een nieuwe zaal voor verhuur en programma’s kunnen lanceren: de New Yorkzaal op de ruime authentieke zolder van ons gebouw. Vanaf het eerste moment is deze zaal populair voor vergaderingen, workshops, boekpresentaties en andere intieme programma’s. We sluiten het jaar 2013 positief af met een meer dan verdubbeling van de inkomsten uit zaalhuur en horeca.

Naar boven^
 • € 96.523 aan inkomsten uit zaalhuur en horeca
 • Een extra zaal: de New Yorkzaal

Relaties en netwerk

commitment van founders

In 2013 heeft Het Nederlandse Rode Kruis haar commitment aan het Humanity House bestendigd voor de periode 2015-2018. Ook met de Gemeente Den Haag worden gesprekken gevoerd over de continuering van haar betrokkenheid. Hierover wordt in 2014 uitsluitsel verwacht. In 2013 verwelkomden wij Hivos en Care Nederland als nieuwe partners. Het intensiveren van de samenwerking met de vaste inhoudelijke partners blijft nog altijd een aandachtspunt met name om geïdentificeerde onbenutte kansen te ontwikkelen.

Naar boven^

Personeel & organisatie

optimalisatie en professionalisering

In de eerste helft van 2013 heeft een aantal wisselingen in het personeelsbestand plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in een stabiel team vanaf de tweede helft van dat jaar. Optimalisatie van de inzet van het team is een continue proces. Met een krachtig team kan een efficiëntieslag gemaakt worden in het afstemmen van capaciteit, de onderlinge samenwerking en efficiënte werkprocessen.

Naar boven^

Toekomst

Draagvlak voor een groot Vredesmuseum

In 2013 zijn drie scenario’s voor de toekomst van het Humanity House op de langere termijn verkend en doorgerekend. Op basis van de gemaakte analyse en met draagvlak van de founders is er gekozen voor het scenario ‘Het Vredesmuseum’. Er is een start gemaakt met de verdere uitwerking van dit scenario.

Naar boven^

Onze partners