Jaarverslag 2015 - Humanity House
Over ons

2015: Humanity House 5 jaar

Groei & focus

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015

In 2015 vierden we in het Humanity House ons 5-jarig jubileum. Sinds de oprichting in 2010 zijn we jaarlijks gegroeid in ons bereik en in de zomer van ons jubileumjaar verwelkomden we de 100.000ste bezoeker sinds de oprichting.

In de zomer van 2015 kwamen vluchtelingenvraagstukken – die de levens van miljoenen mensen wereldwijd dagelijks beheersen – ook voor velen in Nederland opeens erg dichtbij. Met de explosie van aandacht voor de Europese vluchtelingencrisis in de media bleek ons huis extra relevant voor mensen te zijn om zich goed te informeren over humanitaire thema’s en een plek te vinden om met elkaar te debatteren en kennis uit te wisselen. Ook docenten klopten vaker aan met de vraag hoe de vluchtelingencrisis in de klas het best bespreekbaar te maken.

Het jaar 2015 sloten we af met bijna 35.000 bezoekers op de teller, een plus van 10% ten opzichte van het jaar ervoor. We organiseerden in 2015 maar liefst 64 programma’s, 6 evenementen, 2 grote tentoonstellingen, 1 reizende tentoonstelling, 442 educatiegroepen en 271 verhuringen. Met deze mooie cijfers bereiken we de ambitieuze doelen die in het jaarplan 2015 waren gesteld. Deze doelen konden we realiseren dankzij de fijne samenwerking met onze vaste partners en de genereuze steun van onze founders.

Onze inkomsten bleven gestaag groeien: de opbrengsten uit entree, verhuur en horeca vormden een steeds groter aandeel. In 2015 werkten we verder aan een verbreding van het financieel draagvlak en aan het aanboren van aanvullende inkomstenbronnen. We dienden bijvoorbeeld een aanvraag in voor het kunstenplan van Den Haag (2017-2020). Die betreft een structurele financiering van 4 jaar en hiervoor schreven we dus ook een meerjarenbeleidsplan. Het Humanity House heeft in het jaarplan 2016 doelen gesteld die concreet vorm geven aan deze meerjarenstrategie, waaronder een groei naar 40.000 bezoekers.

Naast deze ontwikkelingen bleef de samenwerking met de partnerorganisaties voor ons van onmisbare waarde. Sinds 2015 participeren de partners via een betaald pakket en is de samenwerking geïntensiveerd op het gebied van programmering, educatie en vaak ook communicatie. Het verweven van Humanity House met de partners zorgt voor mooie inhoudelijke samenwerkingen en een verbreding van ons bereik en dat van onze partners.

Samen met de gemeente, Vrede & Recht-instellingen en partners hebben we ook flinke stappen gemaakt om de stad Den Haag te profileren als dé Internationale Stad van Vrede en Recht. Humanity House voelt zich thuis als ‘open podium’ voor publiek in deze stad met het netwerk van vaak ietwat gesloten internationale organisaties. Dit sterkt ons in de ambitie om uit te groeien tot een internationaal Museum voor Vrede & Recht waar een groot publiek kennis kan maken met onze thema’s en voelt waarom Den Haag zo’n bijzondere missie heeft in de wereld.

 • 100.000e bezoeker
 • 64 programma’s
 • 35.000 bezoekers
 • 442 schoolgroepen
 • 271 verhuringen

Ervaringsreis & exposities

Stijgende bezoekersaantallen museum

Naast de ervaringsreis, onze zogenaamde ‘vaste collectie’, genoten bezoekers van onze tentoonstellingen Stories of Change en Moving People. De bijzondere samenwerkingen met World Press Photo en Power of Art House resulteerden ook in mooie bijpassende programmering, deels ook in de expositieruimte.

Ook in onze Foyer was ruimte voor tentoonstellingen, van kleinschaliger aard. Daar waren onder meer De Noodhulpmachine, Beauty in the Middle en Sjécam Se te zien.

De selectie werd gemaakt uit voorstellen van individuele kunstenaars, partners en niet-partners. De foyer-programmering bood hen ruimte om hun verhalen kracht bij te zetten en zorgde er tevens voor dat onze ‘vaste’ verhuurklanten met regelmaat iets nieuws konden ontdekken.

Het museumbezoek bleef ook in 2015 groeien, met ook veel bezoekers van over de grens. Maar liefst 17% van de bezoekers gebruikte voor een bezoek een Museumkaart.

Herhaalbezoek voor het museum blijkt ondanks wisselende exposities lastig te stimuleren, al zien we wel met regelmaat scholieren in de weekenden terugkomen om ook met hun (groot-)ouders de ervaringsreis te delen.

Naar boven^
 • 17% bezoekers heeft Museumkaart
 • Stories of Change
 • Moving People
 • De Noodhulpmachine

Educatie

Spectaculaire groei, vernieuwing lesprogramma's

In 2015 steeg ons bereik onder leerlingen en studenten met 51,5%. Maar liefst 11.006 leerlingen en studenten namen deel aan onze educatieve programma’s. Het voortgezet onderwijs bleef de voornaamste doelgroep. De combitickets voor het onderwijs die we samen met partnerorganisaties aanbieden, zorgen voor een groter bereik buiten de regio Den Haag en dragen bij aan een fijne relatie met de andere educatieve aanbieders in de stad.

Nieuwe Humanity Game

Ons educatieteam heeft het lesprogramma bij de ervaringsreis in 2015 aangescherpt met een nieuw opdrachtenboekje in de vorm van een paspoort. Het nagesprek heeft de vorm van een quiz gekregen, om te zorgen voor een extra focus bij de leerlingen op de thema’s die tijdens de reis worden aangestipt. In 2015 is bovendien hard gewerkt aan de aanpassing van de Humanity Game in nauwe samenwerking met founder het Rode Kruis.

Ook ontwikkelden we met hen de reizende tentoonstelling Kind onder Vuur over kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Bij de opening in het Atrium trok de tentoonstelling al veel jonge bezoekers en veel persaandacht. De expo reist in 2016 door het land: een mooi project om ons educatief aanbod ook buiten onze eigen muren te verspreiden.

De samenwerkingen met founder het Rode Kruis en die met de andere vaste partners, zoals Unicef Nederland, Amnesty International, ICCO & Kerk in Actie zorgden voor veel aandacht en boden mooie kansen.

Naar boven^
 • > 11.000 leerlingen
 • “Paspoort” voor ervaringsreis
 • Vernieuwde Humanity Game
 • Reizende tentoonstelling Kind onder Vuur
Bios in de Buitenlucht

Platform

Focus op kwaliteit & zaalbezetting

In 2015 ontvingen we in totaal 4314 gasten bij de programma’s op onze podia. We organiseerden minder dan in 2014, maar realiseerden wel een hogere zaalbezetting. De focus daarop en op de kwaliteitsbewaking heeft een positief effect gehad, zo blijkt bijvoorbeeld uit het bezoekersonderzoek dat we na afloop van de Bios in de Buitenlucht verzorgden.

Bios in de Buitenlucht hoog gewaardeerd

Het Humanity House bediende met dit zomerse programma een trouwe achterban (82% was al bekend met Humanity House). De bezoekers gaven een hoge waardering met een gemiddeld cijfer van een 8,2. Het programma heeft een grote impact op de bezoekers gehad en 95% geeft aan terug te komen en/of het Humanity House aan te raden aan anderen.

Daarnaast werden onder meer de HagueTalks en de viering van 70 jaar VN op ons platform drukbezocht door een jong internationaal publiek. Ook realiseerden we een serie rondom de actuele vluchtelingenvraagstukken en werkten we samen met o.a. Het Nutshuis en De Balie aan de goed ontvangen Vrijheidslezingen van Nawal el Sadaawi en Emin Milli.

Naar boven^
 • Bios in de Buitenlucht
 • HagueTalks
 • 70 jaar VN
 • Vrijheidslezing
 • CrisisWatch
 • Bread&Brains
 • Café Humanitaire

Marketing & communicatie

Positionering aangescherpt

In 2015 onderzochten we onze positionering en hebben we een drietal inner-core thema’s geformuleerd: vluchtelingen, noodhulp en mensen in oorlog en conflict. Hiermee kunnen we een duidelijker merkbeeld neerzetten in al onze (eigen) activiteiten, ook in de hausse rondom media-aandacht die sinds de zomer van 2015 het vluchtelingenvraagstuk voor veel Nederlanders veel dichterbij bracht.

Met de stijging van het aantal bezoekers werden we ook geconfronteerd met de beperkingen aan de capaciteit van ons monumentale huis. Reden te meer om onze online community te laten groeien: een betrokken achterban is van groot belang en de online achterban groeide in 2015 met zo’n 15%.

Deelname aan en organisatie van evenementen en festivals zorgden voor 2144 bezoekers (20% van het museumbezoek) en een groot bereik binnen de gewenste doelgroep. We organiseerden de Nederlandse Humanitaire Top en deden met een mooi programma mee aan o.a. de Vredesweken, het Bevrijdingsfestival, de Nationale Museumweek, het Just Peace festival, de Museumnacht en het Uitfestival.

Het genereren van free publicity leverde ons in 2015 ruim €250.000,- aan gemeten advertentiewaarde op. Ook internationale media wisten ons steeds vaker te vinden, zoals Der Tagesspiegel en AFP. Nederlandse mediapartners als Oneworld en debatagenda.nl gaven verdieping en verspreiding van onze programma’s onder de gewenste doelgroep.

Naar boven^

Core thema’s:

 • vluchtelingen
 • mensen in oorlog & conflict
 • noodhulp
New York Zaal 23

Hospitality, horeca & zaalhuur

Focus op gastvrijheid

Het Humanity House werd in 2015 door verhuurders goed tot zeer goed beoordeeld. Men voelde zich thuis in ons huis en gaf een hoge waardering aan de gastvrijheid, catering en faciliteiten. Sinds het einde van het jaar 2015 zijn we ook te vinden op MeetingReview en krijgen we ook middels dit onafhankelijke platform een steeds betere kennis van de klantwaardebeleving voor de afdeling zaalhuur.

Het aantal verhuringen in 2015 is wederom gestegen en de opbrengsten zijn met bijna € 40.000,- gegroeid ten opzichte van 2014.

Naar boven^
 • 271 verhuring
 • 8.222 gasten
Directrice Humanity House met partners

Founders en partners

Verbinding met drie nieuwe partners

Humanity House werkte actief aan verbinding met de founders en partners. In 2015 leidde de samenwerking met de projectleider Respect en Hulpbereidheid van het Rode Kruis tot mooie resultaten. De reizende tentoonstelling Kind onder Vuur ziet het Humanity House als een hoogtepunt van de samenwerking met het Rode Kruis in 2015.

In 2015 weet het Humanity House maar liefst 3 nieuwe partners aan zich te binden: Terre des Hommes, ZOA en PAX. Met alle partners is intensief samengewerkt op het gebied van educatie en programmering.

Op initiatief van UAF is het Humanity House toegevoegd als goed doel op de boekverkoopwebsite YouBeDo. De klanten kiezen bij aankoop het goede doel die een donatie ontvangt. In 2015 ontvangt het Humanity House €1.152 van YouBeDo.

Naar boven^

Nieuwe partners:

 • PAX
 • Terre des Hommes
 • ZOA

Haalbaarheidsonderzoek

Projectgroep werkt aan de toekomst

In het voorjaar van 2015 zijn we vanuit het Humanity House gestart met het onderzoek naar een nieuw Museum voor Vrede en Recht in opdracht van de Gemeente Den Haag. Sinds de zomer zijn daarbij ook twee ervaren adviseurs betrokken: Edwin van Huis (Naturalis) en Stephen Hodes (LAgroup).

Zij vormen samen met de teamleden van het Humanity House de projectgroep en geven handen en voeten aan dit ambitieuze toekomstplan voor Humanity House en voor Den Haag, de internationale stad van Vrede en Recht.

In 2016 zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de Gemeente Den Haag.

 

Naar boven^
Personeel Humanity House

Personeel & organisatie

Teams educatie en marketing uitgebreid

Door de groei van het Humanity House in bezoekers en omzet was ook groei van het team nodig. De afdelingen Educatie en Marketing & Communicatie zijn onder meer uitgebreid. De ondersteuning van stagiaires is en blijft ontzettend waardevol in onze organisatie.

Naar boven^

Onze partners