Nieuws - Humanity House
Nieuws

Steun voor Humanity House vanuit nieuwe Haagse coalitie

De nieuwe Haagse coalitie presenteerde op dinsdag 29 mei het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”. Hierin staat onder andere het besluit om het Humanity House in 2019 en 2020 financieel te steunen met 200.000 per jaar. Eerder besloot het college van B&W om na 2017 de subsidie aan het Humanity House stop te zetten.

Lisette Mattaar, directeur Humanity House, reageert: “We zijn erg verheugd met deze steun en dankbaar voor de erkenning voor de rol die we spelen als museum, educatie- en debatcentrum gericht op humanitaire thema’s als vluchtelingen, vrede en wereldburgerschap. We zijn al enige tijd bezig met een bijgestelde wervingsstrategie en nieuwe strategische samenwerkingen. De bijdrage van de gemeente geeft ons hierbij vertrouwen voor de toekomst.”